Hvordan bli frelst?

 Ja det er ett viktig spørsmål. Det valget du tar i dag er avgjørende for hvor du vil tilbringe evigheten. Det er kun to utganger etter døden, enten evig liv i himmelen eller en evig fortapelse. Vi skal alle forlate dette jordlivet , så derfor er det viktig å ta det rette valget her og nå i morgen kan det bli for sent. Hvorfor drøye når du kan bli frelst nå? Men hvordan blir vi frelst? I Romerbrevet 10:9 For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. Så enkelt er det. Uansett hvor stygg din fortid er så kan du bli frelst i ett nu og i ett øyeblikk. Gud gjør ikke forskjell om du er fattig eller rik. Gud frelser alle folk av alle slag.

Så ta i mot  Jesus i dag  som din personlige frelser i dag, du vil ikke angre.

 

Gud velsigne deg!

Jesus kommer snart!

Jesus kommer snart alle tegn tyder på det. Synden og umoralen får fritt spillerom. Krig, terror preger nyhetsbilde. Våre politikere i Norge og utlandet prøver sitt beste å løse disse problemene på hva de mener er best måte, men de virker totalt handlingslammet. De har ikke skjønt at dette taler Bibelen om. 2.Timoteus 3:1-5. Spørsmålet er: Er du rede til å møte Gud? Jesus kommer for å hente alle dem som har tatt imot Jesus som sin personlige frelser og venter på hans komme som kan skje når som helst. Er du rede? Venter du på hans komme? I dag er muligheten, la aldri den muligheten gå deg forbi. I morgen kan det være for sent. Jesus kommer snart! 

Gud velsigne deg!