Evangelist Øystein Snekkerbakken!

Jeg er født 28 september 1982.

Jeg er født og oppvokst på Fevik i Grimstad kommune. I 2008 så flyttet jeg til Arendal og bor der fortsatt. I 1995 15.april så ble jeg herlig frelst, to dager senere døpte jeg meg. Den 2.juni ble jeg døpt i Den Hellige ånd med tunger som tegn. Jeg kjente tidlig att jeg hadde ett kall til å forkynne evangeliet. Gud har begynt å åpne dører. Internett er mye brukt av meg til å forkynne evangeliet, direkte tv på Facebook og jeg har noen taler på YouTube. Jeg håper denne nettsiden vil være til velsignelse for mange sjeler. Guds fred! 

 

Avkristning

Samtlige av KRF ordførere vil vie homofile og lesbiske.

Da jeg her forleden kom hjem fra jobb, så leste jeg noe sjokkerende og det var at samtlige av KRF ordførere i vårt land, går inn for å vie homofile og lesbiske. Det er tragisk og alvorlig. Det såkalte kristne partiet skulle på mange måter være en motvekt mot synd og umoral i samfunnet.Desverre så begynner også KRF som de fleste andre partier å åpne opp for synd og umoral. Norge er ett vakkert og flott land på mange områder, likevel så ser vi denne tragiske utviklingen at Norge blir mer og mer avkristnet. Man er mer opptatt av syndenes tillatelse enn syndenes forlatelse. Også blant såkalte kristne, så begynner man å bagatellisere synd. Guds ord er klart å tydlig: Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv. Guds ord forteller også den som står, se til at han/hun Ikke faller. Må Gud reise opp menn og kvinner som holder Guds ord høyt og hevet og som ikke tar hensyn til hva mennesker mener. Norges land trenger som aldri før enn himmelsendt vekkelse. Men husk, vekkelse begynner med Guds folk! Det er på tide at vi som er frelst og elsker Herrens ord, kommer tilbake til husets inngang og roper etter en dobbel del fra Himmelen sånn at vi kan bli bevart i Åndens renhet og salvelse. Jesus kommer snart og Han kommer for å hente en brud som er ren og rettferdig, Himmelen verdig! Gud velsige dere alle til å søke nærmere kilden som aldri blir tom. Amen!

NEW YEAR CAMPMEETING!

4. Januar -7 januar så kjører jeg direktesendinger vær kveld på engelsk på Facebook. Jeg begynte med det i fjor og fortsetter i år. Velkommen til å se å høre Guds ord forkynt for hele verden. 

GODT NÅDENS ÅR!

Lukas 4:18-19 Herrens Ånd er over Meg, for Han har salvet Meg til å forkynne evangeliet for de fattige. Han har sendt Meg for å helbrede dem som har et sønderknust hjerte, og for å rope ut frihet for fanger, og for at blinde skal få synet igjen, for å sette undertrykte i frihet, 19 for å rope ut et nådens år fra Herren.

 

Jeg ønsker på det varmeste å ønske ett godt nyttår for alle dere som har vært innom denne siden. Året 2017 var ett år hvor forkynnelsen på Facebook live og youtube var veldig proritert og det vil ikke bli noe mindre i 2018. Jeg gleder meg veldig til dette nye året og ser med forventning på hva Herren vil gjøre. Gud er en stor Gud, så det er all grunn til å ha en stor tro og forventning til hva han kan gjøre i ditt liv. Han elsker deg veldig høyt og han ønsker å øse velsignelser over sitt folk på en underbar måte. Han er rik nok for alle som påkaller ham. Det er fremdeles ett nådens år. Ennå i dag så setter han mennesker i fullkommen frihet. Hvordan kan ett menneske bli frelst, løst og utfrid fra Djevelens makt? Bare ved å sette sin tro og tillit fullt å helt til det fullbragte verk på Golgata! Kun det alene vil løse mennesker også i 2018. Forkynnelsen om Korsets kraft er hva det norske folk, Skandinavia forøvrig trenger å høre. Alt annen type forkynnelse vil føre folk i trelldom. Forkynnelsen om Korset er det Herren har kalt meg til å forkynne. Jeg kjenner derfor en sterk ledelse til å satse mer offensivt i dette året som kommer. Gud er trofast og Jesus Kristus er i går og i dag den samme og forblir det inntill evig tid! Gud velsigne dere alle! Mvh Evangelist Øystein Snekkerbakken! 

HA EN VELSIGNET JULEHØYTID!

Jesaja 9:8 

For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder. Hans navn skal være Under, Rådgiver, Mektig Gud, Evig Far og Fredfyrste.

 

Jeg ønsker å takke alle dere som har vært innom denne siden og som ber for virksomheten min. Jeg takker Gud for hva han gjorde i 2017 og ser med forventning på hva 2018 vil bringe. Jesus Kristus kommer veldig snart, det haster med å få ut evangeliet som frelser og løser og setter mennesker i fullkommen frihet.

Forkynnertjenesten min er for det meste knyttet til media som direktesendinger på Facebook og youtube der jeg har en egen kanal. Jeg forkynner på engelsk og norsk. Vær fredag på Facebook så har jeg en sending på engelsk som jeg kaller Friday night revival! Den sendingen har som regel flest visninger. Vær søndag formiddag kl.10.00 så taler jeg på norsk. Nå i julen så tar jeg ferie, men jeg gleder meg allerede til neste år med mye forkynnelse. 

Jeg ønsker dere alle en velsignet god jul og ett velsignet godt nyttår! Evangelist Øystein Snekkerbakken! 

Stå opp for Israel og det jødiske folk!

I en tid hvor antisemittismen er på frammarsj i Europa og hatet og motstanden mot Israel øker med styrke, så er det viktig at vi som er kristne står oppreist for Israel. Hvorfor? Fordi frelsen kommer fra jødene. Israel er den eneste jødiske stat, det eneste levedyktige demokrati som er omringet av muslimske banditt stater og terrororginasjoner som mer eller mindre ønsker å utslette Israel fra kartet. I tillegg til dette så hører vi fra den politiske verden ( venstresiden er den verste ) at Israel er en okkupasjonensmakt, at jødiske innbyggere på Vestbredden er ulovlige. Dette skyldes at de politiske såkalte korrekte stoler på hva FN sier. For blant de politiske korrekte, så er det FN som eier sannheten og ingen annen. Men hva er FN? Ja her kunne man holdt på lenge, men for å korte ned så har Israels nabostater stor innflytelse også kommunistiske nasjoner som indirekte hater Israel har også stor innflytelse i FN. Det sier seg selv at det blir rått parti. Men vi som tror fullt og fast på Bibelen, vi har avslørt løgn maskineriet til FN. Det som i dag er Israel, det som kalles de okkuperte områdene har vært jøde land i 3000 år. Vestbredden er det gamle Judea og Samaria der jødene har sterke historiske røtter. Det er helt umulig å være okkupant i sitt eget land. Men hva da med palestinerne? Palestinerne er vanlige arabere som har bodd der, de har aldri vært ett folkeslag og med andre ord har ikke rett på en egen stat. Ordet palestiner betyr fillister. Når vi leser om fillistere i Bibelen så var fillistere ett blandings folkeslag og ikke arabere. Som sagt de som kaller seg palestinere er vanlige arabere. Det er over 20 arabiske nasjoner, men kun en jødisk nasjon. Selvsagt så støtter vi Israel. Det er tragisk å høre om orginasasjoner som sier klart og tydelig at de vil boikotte Israel samtidig som de ønsker ett fritt Palestina. Det de virkelig sier er at de vil boikotte den eneste jødiske stat, det eneste levedyktige demokratiet og i tillegg ønsker å gjøre Midtøsten jødereint. Fritt Palestina handler ikke om å etablere en palestinsk stat, men det betyr rett å slett å hive ut alt som er jøder. Ja, antisemittismen er stor også i Norge, men heldigvis er det noen som har lært sannheten å kjenne. Vi støtter Israel fordi Guds ord lærer oss det. Jødene er Guds utvalgte folk og hele Israel er deres land og hele ikke halve Jerusalem er deres hovedstad. Gud velsigne Israel og det jødiske folk! 

Jesus Kristus er i går og i dag den samme og forblir det inntill evig tid! Han forandrer seg aldri! Ha stor tro til Gud at han vil gjøre store og vidunderlige ting i ditt liv. Han elsker deg høyt og ønsker å velsigne deg med all god gave i Kristus Jesus! Amen!