Evangelist Øystein Snekkerbakken!

Jeg er født 28 september 1982.

Jeg er født og oppvokst på Fevik i Grimstad kommune. I 2008 så flyttet jeg til Arendal og bor der fortsatt. I 1995 15.april så ble jeg herlig frelst, to dager senere døpte jeg meg. Den 2.juni ble jeg døpt i Den Hellige ånd med tunger som tegn. Jeg kjente tidlig att jeg hadde ett kall til å forkynne evangeliet. Gud har begynt å åpne dører. Internett er mye brukt av meg til å forkynne evangeliet, direkte tv på Facebook og jeg har noen taler på YouTube. Jeg håper denne nettsiden vil være til velsignelse for mange sjeler. Guds fred! 

 

BIBELHELG 22-25 NOVEMBER PÅ FACEBOOK. EVANGELIST ØYSTEIN SNEKKERBAKKEN FORKYNNER GUDS ORD PÅ NORSK!

Guds skapende kraft!

I Bibelens første bok, første kapittel, så leser vi hvordan Gud skapte himmel og jord. Vi leser ganske enkelt at Gud skapte liv der det var tomhet og mørke. Vi leser hvordan Gud gjorde forskjell på mørke og lys. Det ble aften og det ble morgen. Når jeg leser og grunner på 1. Mosebok Kap 1 så fryder mitt hjerte seg, for det var akkurat slik det var i mitt liv før jeg ble frelst, det var tomhet og mørke i mitt liv, men så kom Herren med sitt lys og varme som kun Korsets kraft kan bringe. Hva er Korsets kraft? Jo det er budskapet om hvem Jesus er og hva han gjorde på Golgata. Når du kommer til Korset med ditt liv, så får du oppleve Guds skapende kraft. Der det er tomhet og mørke, så vil lyset fra Evangeliet strømme inn i deg og gjennom deg. Alle som kommer til Korset med sine liv, vil oppleve en total forandring. Når vi ser hva som preger verden i dag, så ser dem som har ett åndelig sinn at det er en tomhet og mørke som preger verden i dag, alt på grunn av synd og ugyldighet. Løsningen er ikke politisk korrekthet, men en himmelsendt vekkelse. Løsningen er at Guds skapende kraft for sette sitt stempel på samfunnet. Vi trenger vekkelse som aldri før! La Guds skapende kraft forvandle og prege ditt liv, da blir det fullkommen seier for dette liv og det som kommer. Amen!

ENNÅ ER DET HÅP

Ennå er det håp, var en setning som ble veldig levende for meg en sen kveld i august. Vi lever i en tid hvor det rystes på alle plan. I den politiske verden, både her i Norge og i utlandet, så ser vi ett debatt klima som blir mer og mer kynisk og kaldere. En verden som preges av uro og spenning. Stadig så hører vi om økende uro angående klima og økonomi. Jeg hører om mennesker som ikke tør å se nyheter pga verdenssituasjonen. Her forleden så hørte jeg om økende psykiske lidelser blant unge, i kongeriket, demokratiet, landet som er blitt kåret som ett av verdens beste land å bo i pga olje, rikdom og velstand. En ting er sikkert, du kan ha gull og grønne skoger men likevel være ulykkelig. Guds ord sier klart og tydelig: Han skal fylle all vår trang i herlighet i Kristus Jesus. Løsningen på menneskers lidelser er når Guds kraft blir forløst i menneskers liv. Da må all angst, uro og tvil vike når Guds kraft og herlighet får slippe til. Guds ord forteller at Jesus gikk rundt gjorde vel og hjalp alle. Husk en viktig og vidunderlig sannhet, at Jesus kun henvendte seg til undertrykte mennesker. Å takk og lov, han har ikke forandret seg! Han er i går og i dag den samme og forblir det inntil evig tid! Halleluja!!! Ennå er det håp! Så lenge det finnes ett folk som tror på Guds ord og Guds kraft, så kan store og vidunderlige ting skje! Ennå er det håp! Amen!

Blokaden av Gaza

I den senere tid har det vakt sterke reaksjoner fra den ytterligående venstresiden når det gjelder Israels bording av båten Kårstein, som i følge mannskapet kun skulle bringe nødhjelp til Gaza. For orden skyld så er det viktig å påpeke, at undertegnede er stor tilhenger av nødhjelp til Gaza, det tror jeg de fleste jøder i Israel også er. Årsaken til den israelske blokaden er å hindre at det smugles våpen til Gaza. I 2005 så trakk Israel seg ut av Gaza i ett forsøk på å få fred, de fikk Hamas, en radikal muslimsk terrororganisasjon som har som mål å utslette Israel. Blokaden hindrer Hamas og andre terrororganisasjoner å smugle våpen til Gaza via sjøveien. Mannskapet på Kårstein hevder de kun har fredelige hensikter, men når budskapet er å bryte blokaden, så støtter de en politikk som gjør Israel sårbar for terrorisme. Det burde ikke være overraskende at Israel handler som de gjør. Hvis man ønsker verdige forhold i Gaza, så må man angripe de som er årsaken til problemet, nemlig Hamas. Hamas driver med terror, tortur, diktatur og bruker Gazas befolkning som gissel mot Israel. Jeg støtter Israels rett til fred og sikkerhet. Provoakatører som ønsker å utfordre dette, må høste det de sår.

CAMPMEETING 21-24 JUNI

Jeg kommer til å holde en Bibel helg på engelsk den 21-24 JUNI på Facebook live. Alle som er på Facebook kan se mine prekener som går på engelsk. Evangelist Øystein Snekkerbakken forkynner Guds ord i alle sendingene! Velkommen til å se og høre Guds ord!

FRYKT

Når vi ser på nyhetene, leser aviser, sosiale medier og følger med på internett, så ser vi en verden som er på randen av en ny verdenskrig. Det trenger nødvendigs ikke å bli det, men det er alvorlig det som skjer. President Assad har gjennom flere år terrorisert sin egen befolkning med illegale våpen. Assad er alliert med terrorregime i Tehran som begge støtter og finansierer Hizbollah i Libanon og Hamas i Gaza. Det eneste positive er at han er en motstander av den avskyelige terrorgruppen IS. Men likevel så er Assad regime ikke noe annet en ett terrorregime som terroriserer sin egen befolkning og sponser terror i Libanon og Gaza. Assad er også en sterk fiende av Israel. Det som er enda alvorlig er at Assad regime er alliert med stormakten Russland. I skrivende stund så har USA, Frankrike og Storbritannia angrepet Syria. Natos Jens Stoltenberg forsvarte angrepet. Det er mange som er urolige for at dette skal eskalere. Personlig så har ikke undertegnede noe som helst frykt. Det er en som har full kontroll. Bibelen forteller i Matt. 24 om krig og rykter om krig. Vi lever i de siste tider. Jesus kommer snart! Ånden og bruden sier kom! I dag så kan all form for frykt over det som skjer bli erstattet med en fred som overgår all forstand. Gud vil ikke at vi skal frykte, men at vi skal ta vår fulle tilflukt til Herren! Gud er trofast og han kjenner sine. Amen!

PINSEVEKKELSE!

Det Norge trenger i dag er en himmelsendt vekkelse som er krydret med Åndens kraft og salvelse! Jeg kaller det pinsevekkelse! En vekkelse der Den Hellige Ånd gjør Kristus så synlig at alt annet blekner! Vi har opplevd det før vi kan oppleve det igjen. Halleluja!!! Pinsevekkelsens budskap er: Jesus frelser, helbreder, fornyer, døper i Den Hellige Ånd med tunger som tegn og Han kommer tilbake! For ett herlig budskap! En pinsevekkelse tar ett oppgjør mot synd og er en sterk motvekt mot religiøse former og skikker som det desverre er mye av i dagens menigheter. Pinsevekkelse vil alltid peke på Korsets budskap og ikke på predikanter, evangelister, pastorer og misjonærer. Der predikanten får oppmerksomhet vil vekkelsen miste sin kraft og herlighet og desverre blekne hen. Vi må alltid peke på hvem Jesus er og hva han gjorde på korset, da vil tro og forventning fødes i menneskets hjerter og Guds kraft vil bli forløst! Vi trenger vekkelse som aldri før! For Gud er alt mulig! Har du tro på at det kan skje? Dersom du tror så skal du se Guds herlighet! Jesus Kristus er i går og i dag den samme og forblir det inntil evig tid! Amen

Guds skapende kraft!

I begynnelsen av 1 Mosebok så leser vi hvordan Gud skapte himmel og jord. Det vi leser om er Guds skapende kraft. Altså den første boken i Bibelen så leser vi hvordan Gud skapte liv. Ja det var det han nettopp gjorde, han skapte liv. På lik linje som Gud skapte himmel og jord, så kan han skape liv i menneskets hjerter. Gud han er stor og Han er mektig! Det eneste Gud vil og ønsker å gjøre, er å komme med sin skapende kraft, Halleluja! Det er nok av mennesker med en sterk personlighet, men det er likevel ingen mennesker som kan stå imot Djevelens makt i egen kraft. Det er helt umulig, men takk og lov, Guds skapende kraft vil forvandle menneskers liv! På korset vant Jesus en herlig seier over Djevelen. Han døde på korset og Gud oppreiste han fra de døde, Guds skapende kraft! Guds skapende kraft vil forvandle ditt liv du som leser det jeg skriver. Bare når din tro er rettet på hvem Jesus er og hva han gjorde på korset, gjør at du kan oppleve Guds skapende kraft! Gud velsigne dere til å ta imot det Gud har å gi ved sin vidunderlige nåde! Guds skapende kraft vil sette deg fullkommen fri i Jesu navn, Amen!

Abort

Av alle syndige lover som er vedtatt så er abortloven noe av de verste! Forstå det rett, alle syndige lover er gale og skal tas avstand fra. Men tenk på det, det er altså en lov i Norge og ikke bare i Norge, men også store deler av verden som forsvarer drap på barn. Ja det er det rette ordet, drap! Abortloven handler kort fortalt om å myrde barn. Det er helt forkastelig! Av de partiene i Norge som har kjempet for denne loven og som fortsatt kjemper for å beholde loven, er de samme partiene som skryter av at de kjemper for menneskerettigheter. Snakk om dobbeltmoral og løgn og bedrag fra A-Å! Jeg blir rasende når jeg tenker på abortloven! Det som er tragisk er at de fleste partiene forsvarer abort. Vi lever virkelig i ett syndig land! Argumentasjonen for abort er kvinnens rett over sin egen kropp, men en kvinne har ingen rett til å drepe ett barn. Det er ingen problem å forstå frustrasjonen til en kvinne som er blitt voldtatt som har medført graviditet, men det er her evangeliet med sin kraft og herlighet kan komme inn. Guds kraft kan forvandle alle liv! Guds kraft kan også lege alle sår. Norge er ett flott og vakkert land, men dessverre også ett syndig land der abortloven er ett tydelig eksempel på det. Vært år begår det over ti tusen aborter og når man regner ut fra når abortloven ble innført så er det ikke noe annet enn folkemord der uskyldige barn er offeret. Norge trenger vekkelse som aldri før. Det er på tide at vi roper til Gud for frelse for land og folk! Vi som er forkynnere, må forkynner Guds ord rent og klart salvet av Den Hellige Ånd! Norge trenger vekkelse som aldri før! Amen!

Avkristning

Samtlige av KRF ordførere vil vie homofile og lesbiske.

Da jeg her forleden kom hjem fra jobb, så leste jeg noe sjokkerende og det var at samtlige av KRF ordførere i vårt land, går inn for å vie homofile og lesbiske. Det er tragisk og alvorlig. Det såkalte kristne partiet skulle på mange måter være en motvekt mot synd og umoral i samfunnet.Desverre så begynner også KRF som de fleste andre partier å åpne opp for synd og umoral. Norge er ett vakkert og flott land på mange områder, likevel så ser vi denne tragiske utviklingen at Norge blir mer og mer avkristnet. Man er mer opptatt av syndenes tillatelse enn syndenes forlatelse. Også blant såkalte kristne, så begynner man å bagatellisere synd. Guds ord er klart å tydlig: Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv. Guds ord forteller også den som står, se til at han/hun Ikke faller. Må Gud reise opp menn og kvinner som holder Guds ord høyt og hevet og som ikke tar hensyn til hva mennesker mener. Norges land trenger som aldri før enn himmelsendt vekkelse. Men husk, vekkelse begynner med Guds folk! Det er på tide at vi som er frelst og elsker Herrens ord, kommer tilbake til husets inngang og roper etter en dobbel del fra Himmelen sånn at vi kan bli bevart i Åndens renhet og salvelse. Jesus kommer snart og Han kommer for å hente en brud som er ren og rettferdig, Himmelen verdig! Gud velsige dere alle til å søke nærmere kilden som aldri blir tom. Amen!

NEW YEAR CAMPMEETING!

4. Januar -7 januar så kjører jeg direktesendinger vær kveld på engelsk på Facebook. Jeg begynte med det i fjor og fortsetter i år. Velkommen til å se å høre Guds ord forkynt for hele verden. 

GODT NÅDENS ÅR!

Lukas 4:18-19 Herrens Ånd er over Meg, for Han har salvet Meg til å forkynne evangeliet for de fattige. Han har sendt Meg for å helbrede dem som har et sønderknust hjerte, og for å rope ut frihet for fanger, og for at blinde skal få synet igjen, for å sette undertrykte i frihet, 19 for å rope ut et nådens år fra Herren.

 

Jeg ønsker på det varmeste å ønske ett godt nyttår for alle dere som har vært innom denne siden. Året 2017 var ett år hvor forkynnelsen på Facebook live og youtube var veldig proritert og det vil ikke bli noe mindre i 2018. Jeg gleder meg veldig til dette nye året og ser med forventning på hva Herren vil gjøre. Gud er en stor Gud, så det er all grunn til å ha en stor tro og forventning til hva han kan gjøre i ditt liv. Han elsker deg veldig høyt og han ønsker å øse velsignelser over sitt folk på en underbar måte. Han er rik nok for alle som påkaller ham. Det er fremdeles ett nådens år. Ennå i dag så setter han mennesker i fullkommen frihet. Hvordan kan ett menneske bli frelst, løst og utfrid fra Djevelens makt? Bare ved å sette sin tro og tillit fullt å helt til det fullbragte verk på Golgata! Kun det alene vil løse mennesker også i 2018. Forkynnelsen om Korsets kraft er hva det norske folk, Skandinavia forøvrig trenger å høre. Alt annen type forkynnelse vil føre folk i trelldom. Forkynnelsen om Korset er det Herren har kalt meg til å forkynne. Jeg kjenner derfor en sterk ledelse til å satse mer offensivt i dette året som kommer. Gud er trofast og Jesus Kristus er i går og i dag den samme og forblir det inntill evig tid! Gud velsigne dere alle! Mvh Evangelist Øystein Snekkerbakken! 

HA EN VELSIGNET JULEHØYTID!

Jesaja 9:8 

For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder. Hans navn skal være Under, Rådgiver, Mektig Gud, Evig Far og Fredfyrste.

 

Jeg ønsker å takke alle dere som har vært innom denne siden og som ber for virksomheten min. Jeg takker Gud for hva han gjorde i 2017 og ser med forventning på hva 2018 vil bringe. Jesus Kristus kommer veldig snart, det haster med å få ut evangeliet som frelser og løser og setter mennesker i fullkommen frihet.

Forkynnertjenesten min er for det meste knyttet til media som direktesendinger på Facebook og youtube der jeg har en egen kanal. Jeg forkynner på engelsk og norsk. Vær fredag på Facebook så har jeg en sending på engelsk som jeg kaller Friday night revival! Den sendingen har som regel flest visninger. Vær søndag formiddag kl.10.00 så taler jeg på norsk. Nå i julen så tar jeg ferie, men jeg gleder meg allerede til neste år med mye forkynnelse. 

Jeg ønsker dere alle en velsignet god jul og ett velsignet godt nyttår! Evangelist Øystein Snekkerbakken! 

Stå opp for Israel og det jødiske folk!

I en tid hvor antisemittismen er på frammarsj i Europa og hatet og motstanden mot Israel øker med styrke, så er det viktig at vi som er kristne står oppreist for Israel. Hvorfor? Fordi frelsen kommer fra jødene. Israel er den eneste jødiske stat, det eneste levedyktige demokrati som er omringet av muslimske banditt stater og terrororginasjoner som mer eller mindre ønsker å utslette Israel fra kartet. I tillegg til dette så hører vi fra den politiske verden ( venstresiden er den verste ) at Israel er en okkupasjonensmakt, at jødiske innbyggere på Vestbredden er ulovlige. Dette skyldes at de politiske såkalte korrekte stoler på hva FN sier. For blant de politiske korrekte, så er det FN som eier sannheten og ingen annen. Men hva er FN? Ja her kunne man holdt på lenge, men for å korte ned så har Israels nabostater stor innflytelse også kommunistiske nasjoner som indirekte hater Israel har også stor innflytelse i FN. Det sier seg selv at det blir rått parti. Men vi som tror fullt og fast på Bibelen, vi har avslørt løgn maskineriet til FN. Det som i dag er Israel, det som kalles de okkuperte områdene har vært jøde land i 3000 år. Vestbredden er det gamle Judea og Samaria der jødene har sterke historiske røtter. Det er helt umulig å være okkupant i sitt eget land. Men hva da med palestinerne? Palestinerne er vanlige arabere som har bodd der, de har aldri vært ett folkeslag og med andre ord har ikke rett på en egen stat. Ordet palestiner betyr fillister. Når vi leser om fillistere i Bibelen så var fillistere ett blandings folkeslag og ikke arabere. Som sagt de som kaller seg palestinere er vanlige arabere. Det er over 20 arabiske nasjoner, men kun en jødisk nasjon. Selvsagt så støtter vi Israel. Det er tragisk å høre om orginasasjoner som sier klart og tydelig at de vil boikotte Israel samtidig som de ønsker ett fritt Palestina. Det de virkelig sier er at de vil boikotte den eneste jødiske stat, det eneste levedyktige demokratiet og i tillegg ønsker å gjøre Midtøsten jødereint. Fritt Palestina handler ikke om å etablere en palestinsk stat, men det betyr rett å slett å hive ut alt som er jøder. Ja, antisemittismen er stor også i Norge, men heldigvis er det noen som har lært sannheten å kjenne. Vi støtter Israel fordi Guds ord lærer oss det. Jødene er Guds utvalgte folk og hele Israel er deres land og hele ikke halve Jerusalem er deres hovedstad. Gud velsigne Israel og det jødiske folk! 

Jesus Kristus er i går og i dag den samme og forblir det inntill evig tid! Han forandrer seg aldri! Ha stor tro til Gud at han vil gjøre store og vidunderlige ting i ditt liv. Han elsker deg høyt og ønsker å velsigne deg med all god gave i Kristus Jesus! Amen!